På tide å hoppe av kjøp og kast-karusellen?

Forbruket i verden og spesielt i Europa øker. Vi lager, kjøper, kaster og kjøper på nytt igjen. I Norge har en mobil levetid på rundt 1 år. Det betyr at nordmenn stort sett kjøper ny telefon hvert år for å oppgradere til det nyeste. Trenger vi egentlig å kjøpe ny telefon hele tiden? I 2019 kom det en rapport fra European Environmental bureau som sa at å beholde mobilen i 1 år ekstra kan spare miljøet for Co2 tilsvarende en million fossilbiler. Det er ganske mye.

Skade på telefon

Skade på telefon er en av hovedgrunnene til at Nordmenn skaffer ny telefon. Enten det er snakk om skjerm eller kosmetiske skader. Disse ulykkene oppstår ofte i eget hjem; enten på bad eller i stuen.

Oppdatering av brukergrensesnitt

Telefonprodusenter kommer hvert år med store oppdateringer som eldre telefoner ikke får, og gjør dem utdatert. Dette kan føre til at apper ikke lenger fungerer på de eldre telefonene. Samsung har nylig sagt at de vil love oppdateringer for nye telefoner i minimum 3 år. Apple på sin side lover oppdateringer til alle modeller fra Iphone 6 og oppover utover i 2021.

Dårlig batteri

Med årene blir batteriene mer og mer slitt med storforbruk. Batterier går gjennom livssykluser og med flere livssykluser så blir batteriet svakere over tid. Det er også slik at telefonbatterier kan resirkuleres, men dessverre gjør svært få dette, og skaffer heller ny mobil.

Fikse vs Kjøpe ny

I Norge er det dessverre slik at det kan være dyrt med reparasjon når man ikke har forsikring. Da velger ofte vi nordmenn å heller kjøpe en ny mobil selv om vi gjerne ikke hadde trengt det. En annen uvane vi nordmenn har er at vi kjøper ny telefon, og samtidig beholder den gamle. Fremfor å selge eller gi den gamle telefonen til gjenvinning blir den liggende ubrukt i mange år. Dette gjør at deler til telefon-produksjon må utvinnes av nye materialer fremfor å bruke gjenbrukte materialer. Litiumbatterier kan for eksempel gjenvinnes, men bare et fåtall gir mobilen eller batteriet sitt til et slikt formål.

Det burde være enkelt å reparere din mobil

Med forsikring så er du sikret enklere tilgang på verksted til en mye mindre kostnad enn det ville vært å kjøpe ny mobil. Vi mener det ikke burde være komplisert eller vanskelig å reparere telefonen spesielt med tanke på klimaeffektene en ny telefon medbringer.

Derfor samarbeider vi i Tillit med lokale verksteder. Du som kunde skal få fikset skjermen din på en time — i stedet for å kaste den rett i søpla.

Og er du uheldig å får telefonen din stjålet sender vi en tilsvarende, refurbished, mobil rett til døren din.

Vi liker smarte, digitale og klimavennlige løsninger kombinert med transparente priser. Tillit Forsikring tilbyr en effektiv og moderne forsikring

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store