Teknikmagasinet innleder et samarbeid med forsikringsselskapet Tillit.

Siden høsten 2019 har Teknikmagasinet tilbudt reparasjoner av mobiltelefoner til privatpersoner og bedriftskunder i alle deres norske butikker. Det har vært en vellykket investering som har blitt godt mottatt av kundene.

Teknikmagasinet inngår nå et samarbeid med forsikringsselskapet Tillit. Tillits kunder tilbys raske og kvalitetssikrede reparasjoner på Teknikmagasinet dersom ulykken inntreffer.

“Etter den positive responsen vi har mottatt fra kundene våre, føles det veldig bra at vi også kan gi Tillits kunder muligheten til å komme til en av butikkene våre for raskt og enkelt å reparere telefonen dersom ulykken har skjedd,” sier Olle Müller, Head of Sales Development på Teknikmagasinet.

Tillit er et moderne, digitalt, norsk forsikringsselskap som tilbyr forsikring for telefoner til sine kunder.

“Vi er kjempefornøyd med å ha fått på plass en avtale med en så kjent og stor aktør som Teknikmagasinet. Det er en stor trygghet for oss å kunne tilby våre kunder skjermbytte hos en aktør vi har stor tillit til» — sier Elias Ottosen, COO i Tillit Forsikring

Vi liker smarte, digitale og klimavennlige løsninger kombinert med transparente priser. Tillit Forsikring tilbyr en effektiv og moderne forsikring

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store