Har du knust telefonen din før og brukt flere dager på å få den fikset? Ofte kan det å ha en knust mobil bety en lang og kjedelig prosess. Derfor har det vært viktig for Tillit å få på plass verksteder som kan hjelpe deg så raskt som mulig. Skulle ulykken først være ute så er det fint å vite at med Tillit forsikring har du tilgang på lokale verksteder som kan hjelpe deg på timen. Det har lenge vært et ønske for oss å gjøre prosessen rundt mobilforsikring enkelt, samt gi god hjelp når ulykken først er ute.

Større tilgang til verksteder

Det er en gledens dag å melde at Tillit nå har verksteder i de store byene i Norge! Å bruke verksted fremfor å kjøpe ny mobil er et steg mot en fornybar fremtid og vårt mål mot å bekjempe bruk-og-kast-samfunnet.

Tillit har allerede gjennomført flere reparasjoner på mobiler som har blitt skadet. Tilbakemeldinger fra både kunder og verksteder er at det har vært en smertefri prosess.

Kenneth, en kunde som var uheldig på skitur, er svært fornøyd med med tilbudet og servicen; Prosessen var helt strøken. Verkstedet hadde god kontakt via SMS, fleksible leveringstider og veldig rask reparasjon. Rapportering av skade i appen var også veldig positivt; enkel og oversiktlig. 10/10 på alt.

Ole Muller, som er Head of Sales hos Teknikmagasinet, er ikke i tvil om at samarbeidet med Tillit er viktig; Efter den positiva respons vi fått från våra kunder, känns det väldigt bra att ge även Tillits kunder möjligheten att komma till någon av våra butiker för att snabbt och smidigt reparera sin telefon, om olyckan varit framme”

Selv om vi har verksteder som dekker de store byene i Norge jobber vi fremdeles kontinuerlig med å finne nye verksteder for å gjøre det enklere for deg å reparere din telefon. Vi ønsker at flere velger reparasjon fremfor å kjøpe ny telefon. Derfor er større tilgang på verksteder og en enklere prosess for reparasjon svært viktig for oss.

I dag har Tillit totalt 54 verksteder i Norge

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store